Παιδαγωγικές Αρχές

Projects ή Σχέδια εργασίας

Projects ή Σχέδια εργασίας

Το θέμα ενός Project μπορεί να προκύψει από τα ενδιαφέροντα των παιδιών ή να τεθεί από την εκπαιδευτικό, ή να είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητών. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά ασχολούνται με το θέμα “Επαγγέλματα της γειτονιάς”, όχι μόνο αποκτούν γνώσεις και κατανοούν καλύτερα τις πτυχές ορισμένων επαγγελμάτων, αλλά τους δίνεται […]

Projects ή Σχέδια εργασίας Read More »

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Το κάθε παιδί καθώς έρχεται στο σχολείο είναι φορέας της ιδιαίτερης κουλτούρας, των αξιών, των αντιλήψεων και στάσεων, της θρησκείας και πολλών ακόμη πολιτισμικών αναφορών του οικογενειακού και κοινωνικού του περιβάλλοντος. Το σχολείο μας σέβεται τη διαφορετικότητα της κάθε οικογένειας και δεν προσπαθεί βίαια να ομογενοποιήσει τους μαθητές δημιουργώντας το ένα και μοναδικό πρότυπο μαθητή-κλώνου,

Διαπολιτισμική εκπαίδευση Read More »

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας

Όλες οι Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις που υιοθετούμε προωθούν την ανάπτυξη μιας στενής σχέσης σχολείου-οικογένειας Ως Reggio inspired school πιστεύουμε πως οι γονείς είστε οι βασικοί συνεργάτες μας. Είστε οι πιο σημαντικοί παιδαγωγοί στη ζωή του παιδιού σας επηρεάζοντας τη σκέψη του. Σας καλούμε να ανταλλάξουμε  πληροφορίες, γνώσεις, ιδέες και σκέψεις και να συνδυαμορφώσουμε ένα θετικό κλίμα

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας Read More »

Παιδαγωγική C. Freinet

Παιδαγωγική C. Freinet

Για ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, συνεργατικό χωρίς βία σχολείο Τα συνεργατικά σχολεία που εφαρμόζουν τις Παιδαγωγικές αρχές του C. Freinet προάγουν την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την ισότητα και όχι την ιεραρχία. Το σχολείο μας είναι μέλος του δικτύου συνεργατικών σχολείων Βόλου που εφαρμόζουν τις Παιδαγωγικές αρχές του C. Freinet. Είμαστε ένα σχολείο στο οποίο παιδιά και

Παιδαγωγική C. Freinet Read More »

Παιδαγωγική του Δάσους

Παιδαγωγική του Δάσους

Η Παιδαγωγική του Δάσους και της Φύσης αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση στο χώρο της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των κοινωνικών, συνεργατικών, συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Γενικότερα στοχεύει στην ανάδειξη εκείνων των στοιχείων του παιδιού που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στο χτίσιμο μιας ισχυρής προσωπικότητας. Στις μέρες μας υπάρχει η ανησυχία ότι τα παιδιά δεν έχουν τόσο πολύ την

Παιδαγωγική του Δάσους Read More »

Παιδαγωγική Reggio Emilia

Παιδαγωγική Reggio Emilia

Αυτό που κάνει τα σχολεία Reggio Emilia να ξεχωρίζουν, είναι κυρίως το δημοκρατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι συνεργάτες στο ταξίδι απόκτησης τόσο της γνώσης όσο και σημαντικών αξιών και δεξιοτήτων όπως ο αλληλοσεβασμός και η ευγένεια, η αποδοχή της διαφορετικής άποψης και η από κοινού διαπραγμάτευση για την εξεύρεση λύσεων

Παιδαγωγική Reggio Emilia Read More »

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο