Πρόγραμμα σπουδών

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του σχολείου μας βασίζεται:

  1. Στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο και εναρμονίζεται με όλες τις νέες διατάξεις.
  2. Στα εκπαιδευτικά μοντέλα Παιδαγωγική του Δάσους, και Παιδαγωγική Reggio Emilia, τα οποία μελετήθηκαν και προσαρμόστηκαν στο σχολείο μας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις – Αξιολόγηση – Βελτίωση ποιότητας σχολικής μονάδας BABYLAND» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας.
  3. Στις αρχές της Παιδαγωγικής Φρενέ, η οποία στηρίζεται στη φιλοσοφία και στις παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές του γνωστού Γάλλου Παιδαγωγού Σελεστέν Φρενέ (1896-1966). Το σχολείο μας είναι μέλος του Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων Βόλου που εφαρμόζουν την Παιδαγωγική Φρενέ.
  4. Σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης όπως: Η διερευνητική ή ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η παιγνιώδης μάθηση, η μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων (solving problem) κ.ά.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς πάνω στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας και συνεργαζόμαστε στενά από το 2002 με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συνεργασία μας αφορά την Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών, την υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολείο μας, την εφαρμογή ερευνητικών σχεδίων και την συμμετοχή σε κοινές δράσεις (π.χ. αντιρατσιστικές δράσεις).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο