Παιδαγωγική C. Freinet

Για ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, συνεργατικό χωρίς βία σχολείο

Τα συνεργατικά σχολεία που εφαρμόζουν τις Παιδαγωγικές αρχές του C. Freinet προάγουν την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την ισότητα και όχι την ιεραρχία.

Το σχολείο μας είναι μέλος του δικτύου συνεργατικών σχολείων Βόλου που εφαρμόζουν τις Παιδαγωγικές αρχές του C. Freinet.

Είμαστε ένα σχολείο στο οποίο παιδιά και εκπαιδευτικοί ονειρεύονται και πράττουν για ένα κόσμο πιο όμορφο και πιο δίκαιο.

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα στηρίζεται στις εξής θεμελιώδεις αρχές του:

 • Συνεργασία και Πολιτειότητα
  Τα παιδιά είναι ενεργά μέλη επιμέρους ομάδων: σχολείου, οικογένειας, κοινότητας.  Η ολόπλευρη ανάπτυξή τους συντελείται μέσα και μέσω αυτών των ομάδων. Τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται όλα τα μέλη της ομάδας που ανήκουν, να αλληλεπιδρούν, να συνδιαλέγονται,  να αλληλοβοηθιούνται.Αναπτύσσουν την έννοια του ενεργού πολίτη που έχει άποψη, την διαπραγματεύεται και ακούει τις απόψεις των άλλων.
 • Κοινοτική –συνεταιριστική οργάνωση της σχολικής ζωής
  Το σχολείο διευρύνει τους δεσμούς του με την Κοινότητα και ενισχύει στα παιδιά το αίσθημα του Ανήκειν. Μέσα από τις διαδρομές τους στην πόλη έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά προβλήματα και τις ομορφιές του τόπου που ζουν. Αισθάνονται ενεργά μέλη της κοινότητας τους, έχουν άποψη για αυτήν και αναλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να προωθήσουν αλλαγές.
 • Ελεύθερη έκφραση
  «Τα παιδιά συζητούν για τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους στα συμβούλια της τάξης, προτείνουν και συναποφασίζουνε σχετικά με τα σχέδια εργασίας και τις δράσεις που θα υλοποιήσουν. Η ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία ενθαρρύνει τους μαθητές, ενδυναμώνει την διάθεσή τους για μάθηση, κινητοποιεί την ενέργειά τους για έρευνα και ανακάλυψη της γνώσης, απομακρύνοντας τους μαθητές από την σχολική αποτυχία.
  Με την ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία, οι μαθητές σε κλίμα συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού, αναπτύσσουν με «φυσικό» τρόπο, δηλαδή μέσα σε αληθινή, αυθεντική κοινωνική περίσταση, τις δεξιότητες του γραπτού και προφορικού λόγου – γραφή και ανάγνωση. Ταυτόχρονα, όμως, αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικο-συναισθηματικές, χωρίς τις οποίες δεν υπάρχει μάθηση». Σοφία Λάχλου 13/5/2015
  • Κινούνται ελεύθερα μέσα στην τάξη και επιλέγουν το κατάλληλο υλικό ή εργαλεία
  • Διαμορφώνουν το ατομικό τους πλάνο εργασίας και τον ατομικό τους φάκελο με τις εργασίες τους (portfolio)
 • Επικοινωνία
  Βασική ανάγκη των ανθρώπων είναι η επικοινωνία. Το σχολείο μας «ανοίγει» τις πόρτες του προς τα μέσα και προς τα έξω. Τα πλαίσια μέσα στα οποία επιτελείται η μάθηση δεν διαχωρίζονται, αλλά αλληλεπιδρούν. Οι εργασίες τους αποκτούν νόημα καθώς αποτυπώνουν τον τρόπο σκέψης και θέασης του κόσμου του παιδιού, προορίζονται δε να κοινοποιηθούν σε ένα ευρύ κοινό: γονείς, κοινότητα, άλλα σχολεία.Η Επικοινωνία αλλά και πολλοί άλλοι στόχοι του Αναλυτικού μας Προγράμματος προωθούνται μέσα από τις Τεχνικές που προτείνει ο Παιδαγωγός
  • Μαθητικά Συμβούλια
  • Τι νέα
  • Αλληλογραφία με άλλα σχολεία
  • Τυπογραφείο: Μικρά βιβλία, Εφημερίδα
  • Κινηματογράφος
  • Ραδιόφωνο

Τα μαθητικά συμβούλια των μικρών παιδιών – τα πρώτα βήματα άσκησης της δημοκρατίας

Στο σχολείο μας οι εκπαιδευτικοί και παιδιά συνυπάρχουν ισότιμα συναποφασίζουν για τα θέματα και τις ιδέες που θα υλοποιήσουν, επιλύουν από κοινού, μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο, τις συγκρούσεις που εμφανίζονται. Τα παιδιά αισθάνονται πως έχουν φωνή που ακούγεται και μαθαίνουν να εκφράζουν τις σκέψεις τους, να λαμβάνουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις της ομάδας, να συνδιαλέγονται, να επιχειρηματολογούν, να διαφωνούν και να συνεργάζονται.

Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού στην ομάδα με σκοπό να βοηθιούνται και να αναπτύσσονται όλα τα μέλη της. Ο σεβασμός της άποψης και της προσωπικότητας του κάθε μέλους, η εχεμύθεια γύρω από τα προσωπικά ζητήματα του αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις στη διεξαγωγή των συνελεύσεων μας.

«Φυσική» μέθοδος μάθησης. Πειραματικός Ψηλαφισμός

Εργαζόμαστε σε ένα κλίμα δημοκρατικό όπου όλοι και όλες προτείνουν σχέδια εργασίας, ικανοποιούνται τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες τους.

Τα παιδιά που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή τους διαδικασία, που θέτουν ερωτήσεις, αναλαμβάνουν δράση για τη διερεύνηση τους, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα τους και τα επικοινωνούν, είναι ευτυχισμένα παιδιά που θέλουν να μαθαίνουν.

Δύο είναι οι βασικές λέξεις που τα κινητοποιούν: η εμπειρία και το πείραμα.

Ενεργούν δηλαδή σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης, επιλύοντας πραγματικά προβλήματα, μέσα από δοκιμές και λάθη.  Συνδιαλέγονται με τη γνώση: αναθεωρώντας ή επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη.

Το όραμα μας ταυτίζεται με το όραμα του παιδαγωγού Freinet

Όλοι μαζί παιδιά—εκπαιδευτικοί, σχολείο κοινότατα, σχολεία μεταξύ  τους, μπορούμε να συνεργαστούμε και να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας. Οι μεγάλοι δρόμοι ξεκινούν από ένα μικρό βήμα κι αυτό είναι η αλλαγή των σχολείων μας.

Ας αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά να ονειρεύονται όπως έκανε και ο Selestin Freinet.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο